top of page

כל הפרויקטים

 גלריה | רשימה 

מכון לננו-קוונטום וננו-טכנולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. ירושלים, ישראל (7,500 מ"ר)                                                                                                                                                                    

מעונות סטודנטים - הפקולטה לחקלאות ברחובות, האוניברסיטה העברית בירושלים. רחובות, ישראל (10,500 מ"ר)                                                                                                                                    

המכון ע"ש דוד בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. שדה בוקר, ישראל (3,300 מ"ר)                                                                                                                           

מעונות סטודנטים, מכללת גליל מערבי. עכו, ישראל (6,400 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                            

המכון לננו-טכנולוגיה, אוניברסיטת ת"א, שיתוף פעולה עם משרד מישל רמון מפריז - אדריכל ישראלי נבחר. תל אביב, ישראל (7,200 מ"ר)                 

 

מרכז כנסים, מבקרים ומוזיקה, אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל (4,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                         

בניין כיתות בקמפוס הנמל, האוניברסיטה הפתוחה. חיפה, ישראל (כ- 1,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                               

מעונות סטודנטים, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (14,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                 

פקולטה להנדסת מכונות, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (7,300 מ"ר)                                                                                                                                                                                       

מרכז המבקרים קולר פולק – תוספת אגף, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (600 מ"ר)                                                                                                                                                              

בנין הפקולטה למדעי מחשב, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (17,000 מ"ר)                                                                                                                                                                               

בנין לננו-טכנולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. רמת גן, ישראל (20,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                 

ביה"ס להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן. רמת גן, ישראל (14,000 מ"ר)               

 

הפקולטה להנדסת מזון – תוספת אגף, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (2,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                     

שיפוץ בניין הסנאט, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (2,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                  

מרכז המבקרים, החברה הממשלתית לתיירות, נמל חיפה. חיפה, ישראל (כ- 1,400 מ"ר)                                                                                                                                                                                   

אולם ספורט, צה"ל. ישראל (1,400 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                     

 מועדון ספורט, מכבי חיפה. חיפה, ישראל (1,600 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                     

דירות אירוח, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל     

 

אולם עין השופט. עין השופט, ישראל (1,800 מ"ר)

 

הכיכר המזרחית בקמפוס הדרומי, אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל

שער כניסה לקמפוס הצפוני, אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל

פז חוף הכרמל. חיפה, ישראל (2,800 מ"ר)

פז זך. רופין, ישראל (1,500 מ"רׂׂ)

פז חופית. צ. חופית-בית ינאי, ישראל (1,500 מ"ר)

פז נהריה. נהריה, ישראל (1,500 מ"ר)

פז קורדני. קרית מוצקין, ישראל (2,800 מ"ר)

פז נתניה. נתניה, ישראל (855 מ"ר)

דלק מצפה רמון. מצפה רמון, ישראל (950 מ"ר)

מרכז שירות ראשי לחברת איסוזו. ראשון לציון, ישראל (10,000 מ"ר)

מעבר גבול. EOH CONSRORTIUM זמביה / קונגו

מעבר גבול. EOH CONSRORTIUM זימבבואה / דרא"פ

פז בקעה, פז חברת הנפט. ירושלים, ישראל

גשר מחלף המוסכים, נתיבי ישראל. נצרת, ישראל (500 מ"ר)

גשר מחלף אדומים, נתיבי ישראל. אדומים, ישראל (500 מ"ר)

גשר הולכי רגל – אצטדיון נשר, יפה נוף. נשר, ישראל (715 מ"ר)

bottom of page