top of page

מוסדות ציבור

 גלריה | רשימה 

מכון לננו-קוונטום וננו-טכנולוגיה. האוניברסיטה העברית בירושלים. ירושלים, ישראל (7,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

המכון ע"ש דוד בן גוריון לחקר ישראל והציונות. קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון. שדה בוקר, ישראל (3,300 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

המכון לננו-טכנולוגיה. אוניברסיטת ת"א, שיתוף פעולה עם משרד מישל רמון מפריז - אדריכל ישראלי נבחר. תל אביב, ישראל (7,200 מ"ר)                 

 

מרכז כנסים, מבקרים ומוזיקה. אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל (4,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                         

בניין כיתות בקמפוס הנמל. האוניברסיטה הפתוחה. חיפה, ישראל (כ- 1,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

פקולטה להנדסת מכונות. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (7,300 מ"ר)                                                                                                                                                                                       

מרכז המבקרים קולר פולק – תוספת אגף. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (600 מ"ר)                                                                                                                                                              

בנין הפקולטה למדעי מחשב. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (17,000 מ"ר)                                                                                                                                                                               

בנין לננו-טכנולוגיה. אוניברסיטת בר-אילן. רמת גן, ישראל (20,000 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                 

ביה"ס להנדסה. אוניברסיטת בר-אילן. רמת גן, ישראל (14,000 מ"ר)               

 

הפקולטה להנדסת מזון – תוספת אגף. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (2,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                     

שיפוץ בניין הסנאט. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל (2,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                                  

מרכז המבקרים. החברה הממשלתית לתיירות, נמל חיפה. חיפה, ישראל (כ- 1,400 מ"ר) 

 

מועדון חתירה ושיט. החברה הממשלתית לתיירות, מפרץ קישון. חיפה, ישראל (1,500 מ"ר)                                                                                                                                                                                 

אולם ספורט. צה"ל. ישראל (1,400 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                     

 מועדון ספורט. מכבי חיפה. חיפה, ישראל (1,600 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                     

דירות אירוח. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. חיפה, ישראל     

 

אולם עין השופט. עין השופט, ישראל (1,800 מ"ר)

 

הכיכר המזרחית בקמפוס הדרומי. אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל

שער כניסה לקמפוס הצפוני. אוניברסיטת בן גוריון. באר שבע, ישראל

bottom of page