top of page

יעל גרנות (1952, חיפה) ייסדה את י.י. גרנות אדריכלים ביחד עם ירון גרנות בשנת 1984. היא סיימה את התואר באדריכלות בהצטיינות מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בשנת 1978, ואת התואר השני סיימה בהצטיינות בשנת 2007. יעל עבדה ב"הירשהורן אדריכלים" (1977-1978), "א. גלפמן אדריכלים" (1978-1979) ו"א. רוסוף אדריכלים" (1979-1984). היא שירתה בצבא במשך שנתיים בחיל המודיעין.

 

ירון גרנות (1951, קרית טבעון) ייסד את י.י. גרנות אדריכלים ביחד עם יעל גרנות בשנת 1984. הוא סיים את התואר באדריכלות בהצטיינות מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בשנת 1979. ירון עבד ב"גורדון-אמר אדריכלים" (1978-1981) והוא היה שותף ב"י. גרנות – מ. בר-נר אדריכלים". הוא שירת בצבא במשך חמש שנים בתור נווט בחיל האוויר (דרגת רב-סרן), ובשירות מילואים במשך ארבע עשרה שנים.

מור הרמן

הנדסאי אדריכלות

כפיר אליהו

גלעד גרנות

שירין עסלי

הנדסאית אדריכלות

איריס מזרחי

אדריכל

אדריכל

טל בלקין

אדריכלית

איילת השחר מנגד

יצחק יואלי

הילל קלינר

אדריכל

עמית ענבר

דונא כרדוש

רהף כילאני

אדריכלית

אדריכלית

אדריכלית

אדריכלית

​מנהלת אדמיניסטרטיבית

ניהול כספים

7_edited.jpg
bottom of page